top of page
Stum och muff svets av PE

TJÄNSTER

SVETSNING

Stum och muff svets av PE där vi har egna maskiner allt från mindre dimensioner upp till PE1000

Extrudersvetsning vid montage av plast och reparationer

Kalibrering och service av stumsvetsmaskiner

Försäljning av stumsvetsmaskiner

Svetskurser enligt krav EWF-certifiering

VA-material försäljning

Markprodukter

bottom of page